Saytlar hazırlamağı bacarmaq istəyirsiniz?

Biz sizi ÖDƏNİŞSİZ oyrədərik!
Ətraflı məlumat əldə etmək üçün asağıdakı keçidə klikləyin
Daha ətraflı Bildirişi gizlət
HTML

Rənglərin kodları


Ümumiyyətlə kompyuterdə rənglər RGB sxemi ilə göstərilir. RGB sxemi nədir? Ekran piksellərdən ibarətdir. Piksellər nöqtə qədər xırdadırlar, bəzi ekranlarda isə pikselləri gözlə seçmək olmur. Hər bir piksel 3 rəng göstərir: qırmızı (Red), yaşıl (Green), və göy (Blue). Bu rəngləri qarışdıraraq isə müxtəlif çalarlara göstərmək mümkündür. Məsələn, ağ rəngi göstərmək üçün pikselin hər üç rəngi eyni anda eyni qədər işıqlanmalıdır. Sarı rəngi göstərmək üçün isə, qırmızı və yaşıl rənglər eyni qədər işıqlanmalı, göy rəng işıqlanmalı deyil. Beləliklə yüzlərcə və minlərcə piksellər bir yerdə müxtəlif dərəcədə işıqlanaraq məzmun göstərirlər.


Müasir ekranlar 16777216 rəng göstərə bilir. HTML-də isə rənglər oxşar prinsiplə göstərilir, daha dəqiq olsaq, RGB sxemi yox, HEX sxemi istifadə edilir. RGB-dən fərqli olaraq HEX sxemində daha az rəng var. Bundan əlavə, rəngləri HTML yox, CSS vasitəsi ilə göstərmək mümkündür.


Rənglərin formatı

#000000


Əsas rənglərin kodları


Qırmızı
Rəngin adıHEXRGB
Indian Red #CD5C5C 205 92 92
Light Coral #F08080 240 128 128
Salmon #FA8072 250 128 114
Dark Salmon #E9967A 233 150 122
Light Salmon #FFA07A 255 160 122
Crimson #DC143C 220 20 60
Red #FF0000 255 0 0
Fire Brick #B22222 178 34 34
Dark Red #8B0000 139 0 0
Sarı
Rəngin adıHEXRGB
Gold #FFD700 255 215 0
Yellow #FFFF00 255 255 0
Light Yellow #FFFFE0 255 255 224
Lemon Chiffon #FFFACD 255 250 205
Light Goldenrod Yellow #FAFAD2 250 250 210
Papaya Whip #FFEFD5 255 239 213
Moccasin #FFE4B5 255 228 181
Peach Puff #FFDAB9 255 218 185
Pale Goldenrod #EEE8AA 238 232 170
Khaki #F0E68C 240 230 140
Dark Khaki #BDB76B 189 183 107
Narıncı
Rəngin adıHEXRGB
Coral #FF7F50 255 127 80
Tomato #FF6347 255 99 71
Orange Red #FF4500 255 69 0
Dark Orange #FF8C00 255 140 0
Orange #FFA500 255 165 0
Çəhrayı
Rəngin adıHEXRGB
Pink #FFC0CB 255 192 203
Light Pink #FFB6C1 255 182 193
Hot Pink #FF69B4 255 105 180
Deep Pink #FF1493 255 20 147
Medium Violet Red #C71585 199 21 133
Pale Violet Red #DB7093 219 112 147
Bənövşəyi
Rəngin adıHEXRGB
Lavender #E6E6FA 230 230 250
Thistle #D8BFD8 216 191 216
Plum #DDA0DD 221 160 221
Violet #EE82EE 238 130 238
Orchid #DA70D6 218 112 214
Fuchsia (Magenta) #FF00FF 255 0 255
Medium Orchid #BA55D3 186 85 211
Medium Purple #9370DB 147 112 219
Blue Violet #8A2BE2 138 43 226
Dark Violet #9400D3 148 0 211
Dark Orchid #9932CC 153 50 204
Dark Magenta #8B008B 139 0 139
Purple #800080 128 0 128
Indigo #4B0082 75 0 130
Slate Blue #6A5ACD 106 90 205
Dark Slate Blue #483D8B 72 61 139
Qəhvəyi
Rəngin adıHEXRGB
Cornsilk #FFF8DC 255 248 220
Blanched Almond #FFEBCD 255 235 205
Bisque #FFE4C4 255 228 196
Navajo White #FFDEAD 255 222 173
Wheat #F5DEB3 245 222 179
Burly Wood #DEB887 222 184 135
Tan #D2B48C 210 180 140
Rosy Brown #BC8F8F 188 143 143
Sandy Brown #F4A460 244 164 96
Goldenrod #DAA520 218 165 32
Dark Goldenrod #B8860B 184 134 11
Peru #CD853F 205 133 63
Chocolate #D2691E 210 105 30
Saddle Brown #8B4513 139 69 19
Sienna #A0522D 160 82 45
Brown #A52A2A 165 42 42
Maroon #800000 128 0 0
Göy
Rəngin adıHEXRGB
Aqua (Cyan) #00FFFF 0 255 255
Light Cyan #E0FFFF 224 255 255
Pale Turquoise #AFEEEE 175 238 238
Aquamarine #7FFFD4 127 255 212
Turquoise #40E0D0 64 224 208
Medium Turquoise #48D1CC 72 209 204
Dark Turquoise #00CED1 0 206 209
Cadet Blue #5F9EA0 95 158 160
Steel Blue #4682B4 70 130 180
Light Steel Blue #B0C4DE 176 196 222
Powder Blue #B0E0E6 176 224 230
Light Blue #ADD8E6 173 216 230
Sky Blue #87CEEB 135 206 235
Light Sky Blue #87CEFA 135 206 250
Deep Sky Blue #00BFFF 0 191 255
Dodger Blue #1E90FF 30 144 255
Cornflower Blue #6495ED 100 149 237
Medium Slate Blue #7B68EE 123 104 238
Royal Blue #4169E1 65 105 225
Blue #0000FF 0 0 255
Medium Blue #0000CD 0 0 205
Dark Blue #00008B 0 0 139
Navy #000080 0 0 128
Midnight Blue #191970 25 25 112
Yaşıl
Rəngin adıHEXRGB
Green Yellow #ADFF2F 173 255 47
Chartreuse #7FFF00 127 255 0
Lawn Green #7CFC00 124 252 0
Lime #00FF00 0 255 0
Lime Green #32CD32 50 205 50
Pale Green #98FB98 152 251 152
Light Green #90EE90 144 238 144
Medium Spring Green #00FA9A 0 250 154
Spring Green #00FF7F 0 255 127
Medium Sea Green #3CB371 60 179 113
Sea Green #2E8B57 46 139 87
Forest Green #228B22 34 139 34
Green #008000 0 128 0
Dark Green #006400 0 100 0
Yellow Green #9ACD32 154 205 50
Olive Drab #6B8E23 107 142 35
Olive #808000 128 128 0
Dark Olive Green #556B2F 85 107 47
Medium Aquamarine #66CDAA 102 205 170
Dark Sea Green #8FBC8F 143 188 143
Light Sea Green #20B2AA 32 178 170
Dark Cyan #008B8B 0 139 139
Teal #008080 0 128 128
Rəngin adıHEXRGB
White #FFFFFF 255 255 255
Snow #FFFAFA 255 250 250
Honeydew #F0FFF0 240 255 240
Mint Cream #F5FFFA 245 255 250
Azure #F0FFFF 240 255 255
Alice Blue #F0F8FF 240 248 255
Ghost White #F8F8FF 248 248 255
White Smoke #F5F5F5 245 245 245
Seashell #FFF5EE 255 245 238
Beige #F5F5DC 245 245 220
Old Lace #FDF5E6 253 245 230
Floral White #FFFAF0 255 250 240
Ivory #FFFFF0 255 255 240
Antique White #FAEBD7 250 235 215
Linen #FAF0E6 250 240 230
Lavender Blush #FFF0F5 255 240 245
Misty Rose #FFE4E1 255 228 225
Boz
Rəngin adıHEXRGB
Gainsboro #DCDCDC 220 220 220
Light Gray #D3D3D3 211 211 211
Silver #C0C0C0 192 192 192
Dark Gray #A9A9A9 169 169 169
Gray #808080 128 128 128
Dim Gray #696969 105 105 105
Light Slate Gray #778899 119 136 153
Slate Gray #708090 112 128 144
Dark Slate Gray #2F4F4F 47 79 79
Black #000000 0 0 0

Hər hansısa sualınız varsa, şərhlər bölməsində sualınızı yaza bilərsiniz.